уторак, 21 септембар 2021

ОСНИВАЧИ

ГОДИНУ ДАНА УСЛУГЕ "ПОМОЋ У КУЋИ"

ФОТОЗахваљујући пројекту „За више солидарности према старијима - Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући“ који финансира Европска унија кроз програм “Европска подршка инклузивном друштву”, а спроводи Царитас Ваљево у партнерству са Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ Љиг и општинама Мионица, Лајковац и Љиг од јула месеца 2016. године функционише дневна услуга у заједници „Помоћ у кући“. Тим поводом данас је у градској кући у Лајковцу одржана презентација досадашњих резултата пројекта са освртом на одрживост наставка финансирања покренуте услуге Помоћ у кући од стране локалних самоуправа.

„Одговоран однос према старим лицима је један од приоритета Општине Лајковац. Вођена истим Општина партиципира на пројекту „За више солидарности према старијима-Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући“ и тиме кроз додатни вид бриге о старима креира квалитетније услове за њихов живот. Досадашњи резултати пројекта говоре у прилог чињеници да је потребно обезбедити континуитет у функционисању дневне услуге у заједници „Помоћ у кући“. С тим у вези, Општина Лајковац ће, и након истека предметног пројекта који се реализује уз финансијску подршку Европске уније, обезбедити пуну подршку даљем развоју ове дневне услуге у заједници ослушкујући потребе грађана", каже Андрија Живковић председник Општине Лајковац, поводом годину дана пружања ове услуге социјалне заштите на територији Општине Лајковац.

ФОТО
„Током трајања пројекта, од јула месеца 2016. године до данас, Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица је пружио услугу помоћ у кући за укупно 132 лица са територије општине Љиг, Лајковац и Мионица. Тренутно, 111 лица са територије све три општине користи наведену услугу. У претходним месецима интензивирали смо активности на испуњавању услова и стандарда за пружање услуге помоћ у кући, неопходних за добијање лиценце. У току је поступак лиценцирања посебне организационе јединице заједничког центра за социјални рад, за пружање услуге помоћ у кући и очекујемо да до краја месеца августа 2017. године, ресорно министарство изда нашем центру лиценцу за пружање наведене социјалне услуге. Са општинама оснивачима је обезбеђена одрживост услуге помоћ у кући након августа ове године тј. након завршетка пројекта и договорено је да услугу помоћ у кући одраслим и старим особама настави да пружа посебна организациона јединица Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Служба за помоћ у кући, у оквиру пројекта који ће финансирати општине оснивачи и који ће бити надамо се одобрен од стране надлежних органа општина оснивача“, каже Милан Јанићијевић, директор Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ за општине Мионица, Лајковац и Љиг


„Услуга је доступна одраслима и старијима који имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Дом корисника је окружење у коме се пружа већина услуга, уз коришћење услуга социјалних и здравствених служби у заједници на начин који омогућава одржање максималног степена независности и бриге о потребама корисника. Садржај услуге „Помоћ у кући“ се кроз процену потреба дефинише индивидуалним планом прилагођеном потребама корисника, а услуга обухвата низ садржаја опште неге и помоћи у кући“ поручује Сњежана Бадрић, експерт на пројекту у име главног апликанта на пројекту, Царитаса Ваљево.

Услуга се тренутно пружа за 111 лица са територије општине Мионица, Лајковац и Љиг, а након истека пројекта који се реализује уз финансијску подршку Европске уније финансирање и даљи развој ове дневне услуге у заједници прелази под окриље локалних самоуправа.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.еуропа.рс) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

EU


Овај веб сајт је направљена уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај је искључива одговорност Каритаса Ваљево и пројектних партнера и не одражава нужно ставове Европске уније.

Веб сајт је направљена у оквиру пројекта „За више солидарности према старијима - Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући“ који финансира Европска унија, а спроводи Caritas Ваљево уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као главног корисника пројекта, и у партнерству са Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ из Љига и општинама Мионица, Лајковац и Љиг.